BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
DT: 140.00m2
Giá: 10.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 225.00m2
Giá: 860.00 triệu
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 200.00m2
Giá: 1.20 tỷ
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 150.00m2
Giá: 585.00 triệu
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 300.00m2
Giá: 1.15 tỷ
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 100.00m2
Giá: 560.00 triệu
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 117.00m2
Giá: 1.32 tỷ
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 4700.00m2
Giá: 1.90 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 80.00m2
Giá: 900.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 96.00m2
Giá: 280.00 triệu
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
DT: 30.00m2
Giá: 1.60 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 59.00m2
Giá: 2.40 tỷ
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
DT: 78.00m2
Giá: 1.80 tỷ
Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
DT: 10000.00m2
Giá: 1.80 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 2000.00m2
Giá: 1.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 1000.00m2
Giá: 3.30 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 1700.00m2
Giá: 3.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 141.00m2
Giá: 1.37 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 621.00m2
Giá: 3.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 800.00m2
Giá: 4.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 120.00m2
Giá: 1.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 100.00m2
Giá: 940.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 600.00m2
Giá: 2.00 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 500.00m2
Giá: 6.60 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 122.00m2
Giá: 1.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 140.00m2
Giá: 10.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 120.00m2
Giá: 1.11 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 500.00m2
Giá: 975.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 90.00m2
Giá: 1.05 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 2000.00m2
Giá: 3.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC
DT: 140.00m2
Giá: 10.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
03/09/2021
DT: 1000.00m2
Giá: 5.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
03/09/2021
DT: 136.00m2
Giá: 1.95 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
03/09/2021
DT: 3000.00m2
Giá: 1.70 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
03/09/2021
DT: 80.00m2
Giá: 800.00 triệu
Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
03/09/2021
DT: 1800.00m2
Giá: 360.00 tỷ
Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
03/09/2021
DT: 520.00m2
Giá: 3.30 tỷ
Đức Hoà, Long An
03/09/2021
DT: 62.00m2
Giá: 14.50 triệu
Quận 7, TP Hồ Chí Minh
03/09/2021
DT: 65.00m2
Giá: 20.00 triệu
Đức Hoà, Long An
03/09/2021